Видавництво ТПУК "Коломийка":

Коломийка
25
монографія товариства
монографија друштва
издавач
ДОО ПРИНТЕКС
Мачванска Митровица
суиздавач
Културнопросветна заједница «СРЕМ»
рецензија
Иван Терљук
штампа
ДОО ПРИНТЕКС
Мачванска Митровица
тираж
500
Издавање књиге помогао
Покрајински секретаријат за образовање,
спорт и културу АП Војводине
Иницијатор издања
Друштво за неговање украјинске културе «КОЛОМЕЈКА» Сремска Митровица
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Вигляд обкладинки Монографії
     2004 року сповнилося 25 років від того часу, коли розпочалася культурна діяльність української молоді Сремської Митровиці і коли народилася „Коломийка”. Це з початку був лише гурток молоді, котрий знайшов собі притулок при Будинку молоді у Сремській Митровиці і почав плекати українські танці. Пізніше до них долучилися їхні батьки і  iнші люди старшого покоління і заснували  групу співаків українських автентичних пісень. Незадовго цей „ансамбль” взяв собі ім’я „Коломийка”.
     2003 року українські активісти Сремської Митровиці заєрестрували  „Коломийку” під назвою Товариство для плекання української культури „Коломийка”. З тою назвою це українське Товариство дочекало 2004 рік, коли сповнилося 25 років від заснування. 
     На Річних зборах Товариства „Коломийки” початком 2004 року засвоєно План праці, згідно з яким того року мав бути відзначений цей великий ювілей, а також мала бути написана і випущина книжка „Монографія Коломийки”.
     В той час головою Товариства був Петро Ляхович і йому припала робота написання Монографії, бо це і був його задум. До створення монографії долучився і Михайло Ляхович, засновник і перший хореограф „Коломийки“, як також і Iван Tерлюк, редактор „Додатку на українській мові“ Руского слова. 
    Найбільша частина текстів написана в зиму 2004-05 року з досить великими труднощами через брак потрібних записів і інформацій з тих перших часів. Найбільшу частину текстів з перших десять років написав Іван Терлюк а далі продовжив ПетроЛяхович. Спогади людей з нашого минулого записав Петро Ляхович. Текст про переселення українців до Срему написав Іван Терлюк. Перед самим друком, приготовлені тексти переглянув Михайло Ляхович. Переклади з української мови на сербську мову або оборотно робили разом а також усі потрібні перевірки, рецензії, впорядкування, вибір фотографій тощо...
     Як кажуть люди, ніколи не запізно, щоб ще одна книжка побачила денне світло. Головне, що вона вийшла і що тепер і Товариство „Коломийка” має записану свою історію минулих 25 років. Що сказане- з часом забудеться, а що написано- залишається на завжди.


     Сремська Митровиця. 8 січня 2006 року                            Петро Ляхович

50 Вісників Коломийки

За видавця:
Петро Ляхович

Відповідальний редактор:
Петро Ляхович

Лектори:
За збереженням мови оригіналу

Технічне оформлення::
Петро Ляхович

Дизайн обкладинки:
Йовіца Томашевич

Видавець:
Петро Ляхович

Випуск:
Товариство плекання української культури «Коломийка»

Випуск фінансово помогли:
Національна Рада Українців Сербії

Друк:
ДОО МАРИН
Сремська Митровиця

Тираж:
300Рецензія     Після видання Монографії ,,Коломийка 25“ і ,,Монографії сім`ї Ляховичів“ автор Петро Ляхович знову порадував всіх прихильників і членів цього товариства новим виданням під назвою Збірник ,,50 Вісників ,,Коломийки“.
     Перед нами видання в якому зібрано 50 Вісників ,,Коломийки“- товариства, яке цього року відзначає чималий ювілей 30 років діяльності. В цьому виданні відображено один період творчості ,,Коломийки“, а разом з тим представлено життя української громади в Сремській Митровиці. Можна зазначити, що це чи не єдине видання на цих просторах присвячене культурно-мистецькому товариству, яке плекає українську культуру. Читаючи Збірник читач знайомиться з тим, як розвивалося Товариство ,,Коломийка“ від часу коли гурток українського танцю у 2003 році зареєстрований і українці Сремської Митровиці отримали українське товариство в своєму місті.
     Відразу ж після реєстрації Товариства ,,Коломийка“ виникла потреба у збільшенні інформованості у осередку і так виник Вісник ,,Коломийки“ який  на початку був писаний на звичайній друкарській машинці і умножуваний ксероксом. На сьогоднішній день ,,Вісник“ зберіг свою початкову форму, має чотири сторінки на форматі А4 і виходить раз в місяць.
     Вісник ,,Коломийки“ виходить в світ завдяки праці, знанню, ентузіазму і віданності справі українства редактора Петра Ляховича. Петро Ляхович від самого початку діяльності ,,Коломийки“ був його активним членом. В 2003 році разом з другими активістами збирає заяви задля реєстрації цього українського товариства в Сремській Митровиці.  Відразу ж після реєстрації Петра Ляховича обрано головою ,,Коломийки“. На цій посаді успішно працював два роки. Пізніше обраний керівником групи співаків українських народних пісень з якою працює і по-сьогодні. Писати статі до україномовних видань почав 1997 року. Напевне саме ця тісна пов`язаність автора з ,,Коломийкою“ надала можливість так детально описати всі моменти діяльності цього товариства, вказати читачеві на весь той ентузіазм і натхненну працю членів товариства за допомогою яких товариство не тільки успішно працює, а і піднімається на все вищий рівень творчості. 
     Збірник складається з Вступу і 50-ти чисел ,,Вісника“ в яких автор послідовно пише про активності товариства  і у якому представлено всі культурні заходи і маніфестації не тільки в Сремській Митровиці а і у Воєводині, Сербії. Автор пише про все, що вважає цікавим для читача.
В першому номері ,,Вісника“ описано все стосовно реєстрації, плану роботи, членства і діяльності ,,Коломийки“.
     В наступних номерах можемо прочитати про участь Товариства ,,Коломийки“ в різних маніфестаціях, фестивалях, оглядах народної творчості. Тут можна прочитати про Перший Фестиваль української культури ,,Калина“ і всі наступні фестивалі. Особлива увага приділена III Фестивалю ,,Калина“ який відбувся в Сремській Митровиці. Значну увагу приділено навчанню української мови в цьому осередку, автор розповідає про Літні школи україністики, які відбувалися в цей період.  Можна прочитати про відзначення ювілеїв, українських балів і других значних дат. Автор чимало уваги приділює церковним подіям і святам. У Збірнику описано не тільки самі події, а розказано і про людей які найбільш заслужені за те, що Товариство ,,Коломийка“ успішно працює вже 30 років. У рубриках ,,З нашого минулого“ і ,, З нашої історії“ можна прочитати спогади  представників старшого покоління про доселення українців на територію Общини Сремської Митровиці, про життя і діяльність української громади в минулому. Всі статті ілюстровані відповідними фотографіями.
     Збірник написаний ясним і зрозумілим стилем, як зазначено на перших сторінках, в Збірнику збережено мову оригіналу, тобто мову якою звичайно спілкуються українці на цих просторах. Ціллю автора було приблизити це видання широкому кругу читачів, зберегти від забуття усі події з життя української громади Сремської Митровиці, а і Воєводини і перенести майбутнім поколінням.
     Усі ці завдання ,,Вісник до тепер успішно виконував і надіємося що виконуватимиме їх і в майбутньому.
     В майбутньому Збірник ,,50 Вісників ,,Коломийки“ буде цінним джерелом для   наступного покоління українців, які схочуть дізнатися і глибше вивчити процес національного відродження української спільноти Сремської Митровиці і Сербії.

                                                                                    Оксана Стецюк