недеља, 7. октобар 2012.

Товариство плекання української культури «Коломийка» влаштувало Річні збори


     Активність Товариства «Коломийка» дуже обсяжна і успішна але все таке з часу до часу потрібно зібрати всіх членів і обговорити про всі питання, які відносяться на виконання планів праці та прийняття планів на наступний період.


    «Щасливий ніколи не пізнить», так каже народне прислів’я. Всі активні члени прийшли брати участь на Зборах, яких відкрив голова Керівної ради Микола Ляхович а тоді пропонував вибрати керуючого Зборами. Одноголосно вибрана Маріца Кадар. Вона перебрала справу у свої руки і далі працювалося по порядку денному. Засвоєно протокол з минулих Зборів, якого зачитав Ігор Курман, член Керівної ради.


     Про минулорічні активності у Керівній раді товариства говорив Микола Ляхович. Також обговорено активності товариства, виконання плану та фінансовий звіт. Далі керівники секцій викладали про активності у своїх групах, в чому спімнули всі виступи у минулому році: Микола Ляхович, мистецький керівник у товаристві та хореограф у танцювальному ансамблі.Звичайно, ця секція має найбільше виступів, бо найбільш приманює глядачів і є шукана від багатьох організаторів брати участь у їх маніфестаціях. Славка Канюга, учителька української мови говорила про навчання української мови та проблематику числа дітей. Петро Ляхович, керівник групою співаків джерельних пісень, виложив, що група постійно працює, збільшується членами, виступає часто і кожного разу презентує яку призабуту джерельну пісню. На такий спосіб наші старі пісні знова оживають і виходять між люди. Софія Писанюк, керівник вишивально-етнічної секції говорила про потребу приманювати і молодших членів до цех секцій. Наголошено, що у минулому періоді осягнуті великі успіхи: Мішана вакальна група отримала грамоту за відмінне виконання пісні на Крайовому огляді традицій у Вербасі. Грамотами Української Національної ради нагородженні члени: Іван Ґреґус за осягнення на полі спорту, осягнення найвищого піку Європи; Олекандра Ляхович за відмінні успіхи на юридичних студія і Петро Ляхович за ангажування на полі інформування. Ці викладання засвоєні Зборами.

     Голова Надглядачої комісії Златко Кадар виголосив зауваження про фінансові звіти і констатував, що все було у межах Статуту Товариства та фінансової регулятиви. Проблема існує, бо все менше коштів отримується з фондів через обставини у країні і ширше. Через переселення одного члена Надглядачої комісії до іншої країни на постійне проживання, було потрібно обрати нового. На пропозицію Керівної ради Збори обрали Ненада Лещука.
     План праці на наступний рік такий сакмий як і попередніх років, бо показалося, що тримаючись такого плану Товариство видається успішним. Головні активності: організувати такі маніфестації: Шевченків вечір, Вечір української музики – Бал і Річний концерт, приготовлятися  до Општинських, Регіональних та Крайових оглядів фольклору та традицій, брати участь у Фестивалях «Калина», «Веселка» та гастролювати всюди, де будемо запрошені а позволять фінансові обставини. У цій нагоді порушино дуже важливу проблематику а саме слабий відгук найменших членів і як заохочувати їх і їхніх батьків, щоб були активнішими.
     По останній точці обговорено їще диякі питання а саме про оплачування членського вниску і підготовки до організації наступного Балу, який має відбутися 17 листопада.
     Збори продовжилися спілкуванням членів але вже у інакшім настрої. Іще один важливий обов’язок виконаний і набралося нових сил.